Swedbank Makroanalys

Prenumerera

Registrera dig här för en gratis prenumeration på våra publikationer!

De personuppgifter som lämnas till Swedbank i denna anmälan kommer att behandlas i datasystem hos Swedbank AB och hos Brightly AB i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla och administrera utskicken. Personuppgifterna kan också komma att användas för forskningsändamål inom Swedbank. Nya publikationer importerar automatiskt prenumeranter inom samma intresseområde. Det går när som helst att avsluta sin prenumeration. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Swedbank Makroanalys, SE-105 34 Stockholm.

Är du redan en registrerad mottagare? Klicka här för att ändra dina inställningar!

Personuppgifter
E-post:
Välj publikationer att prenumerera på

Månadsbrev

Månadens Affärsöversikt
Råvaror och Energi
Den Estniska Ekonomin (på engelska)
Den Lettiska Ekonomin (på engelska)
Den Litauiska Ekonomin (på engelska)

Konjunkturindikatorer från svenska marknader

Inköpschefsindex för Tillverkningsindustrin
Inköpschefsindex för Tjänstesektorn
Boindex (husmarknad)
Småföretagsbarometern (alla marknader)

 

Prognoser över svensk och internationell ekonomi

Konjunkturprognos/Swedbank Economic Outlook
Östersjörapport

Analyser

Swedbank Analys

Vissa av publikationerna finns även översatta till
engelska och kan prenumereras på via denna sida.

Bekräfta
E-post: Ange din e-postadress en gång till, det är viktigt att den är korrekt!
Dessa publikationer distribueras av Swedbank Makroanalys i samarbete med Brightly.