Råvaror och Energi - Maj 2016
Minskad motvind på råvarumarknaderna

  •  Snabb oljeproduktionsminskning och ökad efterfrågan på olja 

  • Stigande metallpriser när Kina stimulerar igen

  • Globala inflationen vänder upp – minskat tryck på centralbankerna 

PDF Minskad motvind på råvarumarknaderna

 
För ytterligare information: Jörgen Kennemar, Tel: +46 8 700 9804, e-post: jorgen.kennemar@swedbank.se 


Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)