Månadens Affärsöversikt - September 2017
Global tillväxt står emot politisk osäkerhet

Sommaren och inledningen av hösten har präglats av politiska risker, geopolitiska spänningar och kraftiga oväder som skapar osäkerhet om kommande utveckling. Inflationen fortsätter dessutom att vara dämpad både i USA och i euroområdet, vilket bidrar till lågt ställda förväntningar på normalisering av penningpolitiken. Tillväxten har dock återfått styrka och står emot politisk osäkerhet. Centralbankerna väntas fortsätta på den inslagna vägen med långsam och gradvis normalisering av penningpolitiken.

PDF Månadens affärsöversikt - september 2017

För ytterligare information: Anna Breman, Chefekonom, tel +46 703 14 95 87, anna.breman@swedbank.se

Nästa nummer av Månadens Affärsöversikt utkommer tisdagen den 10 oktober.

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)