Månadens Affärsöversikt - Oktober 2017
Centralbanker signalerar normalisering

Den ekonomiska återhämtningen har fått fotfäste. Avgörande för utvecklingen på marknaden kommer att vara om centralbanker kommer att fortsätta normalisera penningpolitiken. Orosmolnen är många. Inflationen fortsätter att vara dämpad. Den politiska osäkerheten i omvärlden har på nytt blossat upp med förnyat fokus på USA-Nordkorea konflikten, och en viss osäkerhet kring folkomröstningen i Katalonien. I närtid väger dock den starka ekonomiska utvecklingen tyngre än politisk oro. Centralbanker behåller den inslagna vägen; försiktig och gradvis normalisering.

PDF Månadens affärsöversikt - oktober 2017

 För ytterligare information: Anna Breman, Chefekonom, tel +46 703 14 95 87, anna.breman@swedbank.se


Nästa nummer av Månadens Affärsöversikt utkommer tisdagen den 14 november.

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)