Månadens Affärsöversikt - November 2017
Svensk bostadsmarknad i fokus

Sverige gynnas av att global tillväxt har tagit fart och bidrar till stigande svensk export och industriproduktion.
Den senaste månaden har vi dock sett att oron på finansiella marknaderna för prisfall på den
svenska bostadsmarknaden har orsakat en allt svagare krona och en marginellt ökande ränteskillnad mellan
stat- och bostadsobligationer. Kommer bostadspriserna att stabiliseras, falla eller fortsätta öka? Vad
händer med kronan, räntor och krediter om bostadsmarknaden bromsar in?

PDF Månadens affärsöversikt - november 2017

För ytterligare information: Anna Breman, Chefekonom, tel +46 703 14 95 87, anna.breman@swedbank.se

Nästa nummer av Månadens Affärsöversikt utkommer tisdagen den 12 december.

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)