Månadens Affärsöversikt - Maj 2017
Europa andas vårluft

Emmanuel Macrons seger i franska presidentvalet öppnar möjligheter för starkare europeiskt samarbete. De ekonomiska utsikterna för eurozonen har förbättrats. I USA hopar sig dock frågetecknen kring Trumps politik och konjunkturen präglas av blandade signaler. I Storbritannien väntas nyval och brexitförhandlingarna är kantade av hårda motsättningar. Politik kommer att fortsätta vara i fokus för marknaderna, men riskerna för bakslag har minskat.

PDF Månadens affärsöversikt, maj 2017

För ytterligare information: Anna Breman, Chefekonom, tel +46 703 14 95 87, anna.breman@swedbank.se


Nästa nummer av Månadens Affärsöversikt utkommer tisdagen den 13 juni.

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)