Månadens Affärsöversikt - Juni 2017
En sommar i geopolitikens tecken

Ekonomisk data har överlag varit positiv under maj och inledningen av juni, men politisk turbulens skapar osäkerhet på finansiella marknader. Räntor, valutor och råvaror påverkas av de uppblossande spänningarna i Mellanöstern, valet i Storbritannien och fortsatt stor osäkerheten kring Trumps ekonomiska politik. Innan semestrarna sätter igång kommer marknader ta in räntebesked från Federal Reserve och Riksbanken och slutresultatet av det franska parlamentsvalet. Under sommarmånaderna håller vi ett extra öga på den politiska utvecklingen runt om i världen, och laddar upp inför en intensiv höst.

PDF Månadens affärsöversikt, juni 2017


För ytterligare information: Anna Breman Tel: 46 70 314 95 87 e-post: anna.breman@swedbank.se

Nu tar Månadens Affärsöversikt sommaruppehåll och är åter tisdagen den 12 september.

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)