Turbulent Fed, stabil ECB och avvaktande Riksbank
Turbulent Fed, stabil ECB och avvaktande Riksbank

2017 inleddes med fokus mot viktiga val i Europa och avslutas med positiva konjunktursignaler och riktigt god global tillväxt. Det gångna året har bjudit på lugna finansmarknader jämfört med turbulensen som följde på Brexit och Trump under 2016. Nästa år kommer vi att rikta blicken allt mer mot Sverige. Riksbankens försiktiga steg mot normalisering, utvecklingen på svensk bostadsmarknad och valet i september 2018 är viktiga händelser under det kommande året. Innan dess ska vi dock hinna med viktiga räntebeslut från Federal Reserve (Fed), Europeiska centralbanken (ECB) och Riksbanken nu i december.

PDF Månadens affärsöversikt - december 2017

För ytterligare information: Anna Breman, Chefekonom, tel +46 703 14 95 87, anna.breman@swedbank.se

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)