Månadens Affärsöversikt - April 2017
Geopolitik allt mer i fokus – sårbarhet och motståndskraft

April månad har satt fokus på geopolitik i en osäker värld; bombningar i Syrien, missil från Nordkorea och nu senast ett avskyvärt terrordåd i Stockholm. I Sverige är fokus med rätta på de imponerande insatserna från räddningstjänst, polis och civilsamhället. Marknaden har reagerat med lugn. Vi bedömer att marknadsreaktionerna förblir små och att effekter på svensk ekonomi blir ytterst begränsade. På sikt kommer dock en större diskussion om finanspolitiken och ökade resurser för polis, militär och säkerhet.

PDF Månadens Affärsöversikt - april 2017

För ytterligare information: Anna Breman, Chefekonom, tel +46 703 14 95 87, anna.breman@swedbank.se

Nästa nummer av Månadens Affärsöversikt utkommer tisdagen den 9 maj.

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)