Månadens Affärsöversikt - September 2016
Politiska risker i fokus

Politiska risker kommer att vara i fokus denna höst och nästa år. I höst går USA till presidentval, Italien håller folkomröstning om konstitutionen och Spanien kan gå till nyval, det tredje på ett år. Nästa år är det val i Nederländerna, Frankrike och Tyskland. Efter många år av svag tillväxt då många hushåll har haft stagnerande reallöner och vissa t.o.m. har haft fallande reallöner har populistiska strömningar växt sig starka. Det politiska systemet är sårbart. Effekterna på marknaderna av detta är omfattande. Ett tungt lass faller på centralbankerna när det svårt för det politiska systemet att genomföra reformer och de politiska riskerna kan skaka om marknaden, som Brexit gjorde innan sommaren.

PDF Månadens affärsöversikt - september 2016

För ytterligare information: Anna Breman, tel: 46 70 314 95 87, anna.breman@swedbank.se

Nästa nummer av Månadens Affärsöversikt utkommer tisdagen den 4 oktober

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)