Månadens Affärsöversikt - Oktober 2016
Centralbankerna håller kursen

Centralbankerna har dominerat den makroekonomiska agendan i september men under den kommande månaden förväntar vi ingen större aktivitet. Istället är det vänta och se som gäller. Vänta på tydligare globala konjunktursignaler och se hur den politiska utvecklingen påverkar marknader och sentiment. Det gäller främst i USA, men också i Europa. Marknadsutvecklingen har varit stabil under månaden som helhet och det finns egentligen inget som talar för att oktober blir annorlunda. Men många aktörer är på helspänn, vilket inte minst utvecklingen kring Deutsche Bank visar, och därför finns det skäl att var uppmärksam.

PDF Månadens affärsöversikt - oktober 2016

För ytterligare information: Anna Breman, tel: 46 70 314 95 87, anna.breman@swedbank.se 

Nästa nummer av Månadens Affärsöversikt utkommer tisdagen den 1 november


Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)