Månadens Affärsöversikt - November 2016
Ödesval ställer räntemarknaderna på tårna

USA valet dominerar i november. Centralbankerna har återigen seglat upp i händelsernas centrum. Riksbankens oktoberbesked att reporäntan ligger stilla var väntat. Men ett mjukt budskap och betoning att både mer QE och ytterligare räntesänkningar är möjliga försvagade kronan. Fed och ECB närmar sig viktiga besked om räntehöjning respektive förlängt QE. Det skapar spänningar och osäkerhet i marknaden som förstärks av politiska risker.

PDF Månadens Affärsöversikt november 2016

För ytterligare information: Anna Breman, Chefekonom, tel 47 70 314 95 87, anna.breman@swedbank.se

Nästa nummer av Månadens Affärsöversikt utkommer tisdagen den 6 december

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)