Månadens Affärsöversikt - Maj 2016
I väntan på en lång het sommar

Politiska risker dominerar den ekonomiska agendan de närmsta månaderna. Brexit, Grexit, spanska valet och amerikansk inrikespolitik är i fokus. Under maj är det få centralbanksbeslut. Det innebär att fokus alltmer kommer att flyttas mot den politiska agendan. Inför penningpolitiska beslut i juni och juli kommer beslutsfattare behöva ta hänsyn till den tilltagande oron över den politiska instabiliteten. Ska den amerikanska centralbanken höja styrräntan en vecka innan Brexit-omröstningen i Storbritannien? Opinionsundersökningar, politiska kompromisser och oväntade utspel som svänger opinionen kommer i närtid kunna bli lika viktigt som data på inflation, arbetsmarknad och BNP.

PDF Månadens affärsöversikt - Maj 2016

För ytterligare information: Magnus Alvesson, Tel: +46 (0)70 610 3341, e-post: magnus.alvesson@swedbank.se

Nästa nummer av Månadens Affärsöversikt utkommer tisdagen den 7 juni.


Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)