Månadens Affärsöversikt - Juni 2016
Nu börjar det

Maj präglades av lugnet före stormen. Nu är juni här. Viktiga politiska event dominerar agendan: Brexit, spanska valet och en fortsatt kamp i amerikanska primärvalen mellan Clinton och Sanders. Ovanpå det kommer amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) med ett viktigt räntebeslut. Ska amerikanska centralbanken höja styrräntan en vecka innan Brexit-omröstningen i Storbritannien? Svag data på amerikansk arbetsmarknad har gjort det ytterst osannolikt. Nervositetet på marknaden är dock stor inför en stökig månad. Oavsett utgången av Fed-beskedet och Brexit-omröstningen kan svängningarna på marknaden bli kraftiga.


PDF Månadens affärsöversikt - Juni 2016


För ytterligare information: Anna Breman, Tel: 46 70 314 95 87, anna.breman@swedbank.se


Nästa nummer av Månadens Affärsöversikt utkommer tisdagen den 5 juli.

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)