Månadens Affärsöversikt - Juli 2016
Brexit - vad händer nu?

Med tydlig majoritet och ett högt valdetagande röstade Storbritannien för att lämna EU. Brexit är nu ett faktum, men ett faktum med många frågetecken. Mot ett inrikespolitiskt kaos i Storbritannien står ett enat och hårdnackat EU. EU betonar att Storbritannien skyndsamt bör lämna in sin utträdesansökan, EXIT betyder EXIT och att omförhandlingar och specialavtal inte är aktuellt. Men vem ska EU förhandla med? Det är oklart vem som efterträder Cameron. Labour-ledaren är starkt kritiserad, men sitter hårdnackat kvar. Skottland vill ha en ny folkomröstning för att potentiellt kunna lämna Storbritannien och stanna i EU. Nordirland, där en majoritet liksom Skottland röstade för fortsatt EU-medlemskap, tittar mot Irland. Osäkerhet och hög volatilitet är det tema som kommer att prägla marknaden under sommaren.

PDF Månadens affärsöversikt - juli 2016

För ytterligare information: Anna Breman, tel: 46 70 314 95 87, anna.breman@swedbank.se

Nästa nummer av Månadens Affärsöversikt utkommer tisdagen den 6 september

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)