Månadens Affärsöversikt - December 2016
Politiska risker består in i det nya året

Efter ett intensivt år då en omtumlande politik har drivit marknaderna kommer 2017 fortsätta på samma tema. Val i Nederländerna, Frankrike och Tyskland kommer dominera den politiska agendan. Efter söndagens folkomröstning i Italien med Renzis avgång får vi lägga till ett nyval i Italien. 2016 har varit politikens år, men året kommer att avslutas med fokus på centralbanker. ECB, Federal Reserve och Riksbanken ska lämna sina sista räntebesked för året. Utvecklingen spretar. USA på väg mot räntehöjning medan ECB fokuserar på att fortsatt understödja marknaderna inför ett oroligt politiskt år. Riksbanken fortsätter på den inslagna vägen.

PDF Månadens affärsöversikt - december 2016

För ytterligare information: Anna Breman, Chefekonom, tel +46 703 14 95 87, anna.breman@swedbank.se

Vi önskar alla våra läsare en riktig god jul. Nästa nummer av Månadens Affärsöversikt utkommer tisdagen den 7 februari.


Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)