Månadens Affärsöversikt - April 2016
Slut på ammunition?

Europeiska centralbanken (ECB) visade i mars att ammunitionen inte var helt slut när man utökade obligationsköpen och beslutade att även företagsobligationer ska ingå. Dessutom inleds en ny omgång med långfristiga lån till banker, så kallade TLTROs, som innebär att banker, under vissa villkor, kan få betalt av ECB för att låna pengar. Viktigt var även att ECB:s chef Mario Draghi tydligt signalerade att styrräntan, med stor sannolikhet, har nått botten. När centralbankerna allt mer har uttömt sina arsenaler kommer fokus att flyttas från penningpolitik mot det politiska läget.

PDF Månadens Affärsöversikt, april 2016

 För ytterligare infomation: Magnus Alvesson Tel: 46 8 5859 3341, e-post: magnus.alvesson@swedbank.se

Nästa publiceringsdatum 3 maj 2016

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)