Politisk osäkerhet bakom global avmattning
Swedbank Economic Outlook: Det våras för finanspolitiken

Svensk ekonomi bromsar in. Global avmattning, lägre bostadsbyggande och försiktiga hushåll gör att vi justerar ned tillväxtprognosen för 2019. En milt expansiv finanspolitik motverkar nedgången, men effekten av finanspolitiken bedöms endast bidra med 0,3-0,5 procent högre tillväxt ackumulerat över två år.  Riskerna för en sämre utveckling i global och svensk ekonomi är betydande.  Den nytillträda regeringen bör använda finanspolitiken mer för att stötta ekonomin.

PDF-Document Swedbank Economic Outlook
Movie Länk till intervju om rapporten

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Breman, telefon:+46703149587 
Andreas Wallström, telefon:+46722292007

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)