Låga räntor under överskådlig tid
Låga räntor under överskådlig tid

Inledningen av 2019 har präglats av stigande börskurser och fallande räntor. Räntenedgången förklaras av lägre tillväxtutsikter och mjuka signaler från centralbanker. Det låga ränteläget tycks vara här för att stanna. I Sverige bör finanspolitiken göra mer, inte minst för att möta flera strukturella utmaningar, och penningpolitiken mindre.


PDF-Document Swedbank Economic Outlook - uppdaterad konjunkturrapport
Movie Länk till intervju om rapporten

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Breman, telefon:+46703149587
Andreas Wallström, telefon:+46722292007

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)