Avmattning men ingen lågkonjunktur
Avmattning men ingen lågkonjunktur

Hösten 2018 har präglats av skakig börs och oro kring handelspolitik, Brexit och Italien. De flesta större ekonomier har haft en fortsatt god tillväxt, men den politiska utvecklingen reser frågetecken kring hur hållbar tillväxten är och om nästa lågkonjunktur närmar sig. Hur kan centralbanker och regeringar motverka en lågkonjunktur när styrräntorna redan är låga, budgetunderskotten stora och statsskulderna ligger på höga nivåer? Även om det finns gott om risker på nedsidan är de ekonomiska utsikterna i närtid goda. Och om farhågorna slår in finns det verktyg för att motverka en lågkonjunktur.

PDF-Document Swedbank Economic Outlook Update
Link Länk till intervju om rapporten

För mer information, vänligen kontakta: Anna Breman, telefon:+46703149587

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)