Svensk ekonomi sårbar för ökad protektionism
Svensk ekonomi sårbar för ökad protektionism

Svensk ekonomi går fortsatt bra men utmaningarna hopar sig. USA:s alltmer protektionistiska politik hotar global handel, vilket kan slå negativt mot svensk industri och export. Bostadsmarknaden visar tecken på att stabiliseras, men det nya amorteringskravet och ett högt utbud av bostäder dämpar priserna i storstadsregionerna under 2018. Riksbanken vacklar om att börja höja räntan. Dessutom är det valår med ett svårmanövrerat politiskt landskap, vilket skapar osäkerhet om finanspolitikens inriktning framöver.

PDF Swedbank Economic Outlook, Update, mars 2018
Film Webbsändning av konjunkturrapporten

 För mer information, vänligen kontakta: Anna Breman, chefekonom, telefon: +46703149587

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)