Swedbank Economic Outlook - Sverige mjuklandar tack vare stark en omvärld
Sverige mjuklandar tack vare en stark omvärld

Fjolåret avslutades med positiva konjunktursignaler från omvärlden och tilltagande global tillväxt som gynnar Sverige. Industriproduktionen har tagit fart samtidigt som tjänstesektorn fortsätter starkt. Efter flera år av fokus på omvärlden riktar vi nu blicken mot hemmaplan. Kommer en första räntehöjning från Riksbanken under året? Hur utvecklar sig svensk bostadsmarknad? År 2018 är dessutom valår – hur kommer det att påverka finansiella marknader och ekonomin?

PDF Swedbank Economic Outlook, januari 2018.
Link Webbsändning av konjunkturrapporten

 För mer information, vänligen kontakta: Anna Breman, chefekonom, telefon: +46703149587

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)