Svensk ekonomi – bra eller bräcklig?
Svensk ekonomi – bra eller bräcklig?

Svensk tillväxt är påtagligt god trots en avmattning på svensk bostadsmarknad
och oro kring global handelspolitik. Inför de närmaste åren är därför
den intressanta frågan om motståndskraften i ekonomin är stark eller om
sårbarheter kommer att börja komma upp till ytan. Riskerna inkluderar
minskat byggande och lägre exporttillväxt. Till detta kommer kostnader av
sommarens extremväder och osäkerhet kring det svenska valet.

PDF-Document Swedbank Economic Outlook
Link Länk till intervju om rapporten

För mer information, vänligen kontakta: Anna Breman, telefon:+46703149587

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)