Konjunkturprognos/Swedbank Economic Outlook - Januari 2017
Ljusglimtar trots politiska orosmoln

  • Uppsving i konjunkturen i avancerade ekonomier

  • Underliggande trendtillväxt är fortsatt svag

  • Demografin förändrar tillväxtens drivkrafter

PDF Swedbank Economic Outlook, Januari 2017

Se länk för filmpresentation: Swedbank Economic Outlook

För ytterligare information:
Anna Breman, Chefekonom Swedbank, tel +46 703 14 95 87
Magnus Alvesson, Chef Makroanalys Swedbank, tel +46 706 10 33 41Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)