Konjunkturprognos/Swedbank Economic Outlook - November 2016
Svensk ekonomi testas i en osäker omvärld

  • Förväntat finanspolitik i USA höjer riskaptit
  • Långsiktiga tillväxtutsikter fortfarande låga
  • Norden-Baltikum visar motståndskraft i osäker omvärld


PDF Swedbank Economic Outlook uppdatering, november 2016

Filmpresentation på Swedbank Direkt

För ytterligare information:
Anna Breman, Chefekonom Swedbank, tel +46 703 14 95 87
Magnus Alvesson, Chef Makroanalys Swedbank, tel +46 706 10 33 41

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)