Konjunkturprognos/Swedbank Economic Outlook - Augusti 2016
Populism – ett hot mot den globala återhämtningen

  •  Global tillväxtuppgång dämpas – riskerna är huvudsakligen politiska 

  • Svensk tillväxt god men strukturella obalanserna växer

  • Stabilisering i viktiga tillväxtekonomier

Se länk för filmpresentation: 

http://edge.media-server.com/m/s/ppj9qqp6/lan/sv/?p=k4cf5wux 

PDF Swedbank Economic Outlook, Augusti 2016

För ytterligare information:

Anna Breman, Chefekonom Swedbank, tel +46 703 14 95 87
Magnus Alvesson, Chef Makroanalys Swedbank, tel +46 706 10 33 41


Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)