Konjunkturprognos/Swedbank Economic Outlook - April 2016
Global återhämtning hotas av politiska risker

  •  Global tillväxt tar gradvis fart… 

  • …men hotas framförallt av politiska risker 

  • Hög svensk tillväxt på lånad tid


Se länk för filmpresentation:

http://edge.media-server.com/m/s/ppj9qqp6/lan/sv?p=wap78gt7

PDF Swedbank Economic Outlook Uppdatering april 2016

För ytterligare information:      

Anna Breman, chefsekonom, tfn 0703-149587
Magnus Alvesson, chef för Makroanalys, tfn 070-610 3341

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)