Inköpschefsindex för Tillverkningsindustrin - Februari 2021
PMI föll till 61,6 i februari – fortsatt god fart i industrin

 • PMI-total sjönk för andra månaden i rad och noterades till 61,6 i februari från 62,5 i januari, vilket är långt över det historiska snittet (54,5). Svensk tillverkningsindustri fortsätter att uppvisa en hög aktivitetsnivå även om längre leveranstider kan vara tecken på utbudsbegränsningar eller störningar i utrikeshandeln som på sikt kan begränsa tillväxten i industrin, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

• Delindex för orderingång svarade för största negativa bidraget till PMI-total (2,5 indexenheter) och nådde den lägsta nivån på sex månader medan delindex för produktion drog ned med 0,3 indexenheter. Leveranstider och sysselsättning steg i februari och bidrog med vardera en indexenhet där indexet för leveranstider noterades till rekordhöga 81,2.

• Index för planerad produktion sjönk marginellt i februari till 72,5. Det är andra månaden i rad som indexet är över 70-nivån, vilket visar på en utbredd optimism i tillverkningsindustrin att öka produktionen under det närmaste halvåret. 

• Prisindexet för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg till 82,9 i februari från 78,7 i januari och nådde den högsta nivån sedan hösten 2004. Det står alltmer klart att den högre aktivitetsnivån i industrin, stigande globala råvarupriser men även utbudsstörningar i utrikeshandeln har lett till ett ökat pristryck i producentledet, vilket på sikt kan sätta avtryck i konsumentledet, säger Jörgen Kennemar. 

PDF-Document PMI föll till 61,6 i februari – fortsatt god fart i industrin

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen gjordes mellan 10–24 februari

Nästa publicering av Inköpschefsindex: torsdagen den 1 april 2021Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se

 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se 

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf