Inköpschefsindex för Tillverkningsindustrin - Oktober2020
PMI steg till 58,2 i oktober – industrin står emot ökad smitta

 • PMI-total fortsätter att stiga och noterades till 58,2 i oktober från uppreviderade 55,9 i september. Det är andra månaden i rad som indexet är högre än det historiska snittet och antyder om en robust återhämtning. Den ökade smittspridningen av coronaviruset har ännu inte påverkat svensk industrikonjunktur eller företagens produktionsplaner men nedåtriskerna har påtagligt ökat, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

• Fyra av fem delindex bidrog till uppgången i PMI-total där orderingång, leveranstider och produktion tillsammans hamnade över 60-nivån för första gången sedan 2017. Leveranstiderna nådde den högsta indexnivån sedan april men reser också frågor om den ökade smittspridningen och införande av nya restriktioner kommer att leda till nya leveransstörningar för svensk industri, säger Jörgen Kennemar.

• Tillverkningsindustrins produktionsplaner för det närmaste halvåret är mer expansiva. I oktober nådde indexet 62,0 jämfört med 59,5 i september, nivåer som inte uppmätts sedan före coronapandemin.

• Prisindexet för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg i oktober till 55,5 från uppreviderade 50,2 i september. Det innebär att den långvariga perioden med sjunkande insatsvarupriser från leverantörsledet har brutits.

PDF-Document PMI steg till 58,2 i oktober – industrin står emot ökad smitta

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för oktober gjordes mellan 10 –27 okt.


Nästa publicering av Inköpschefsindex: tisdagen den 1 december 2020

Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf