Inköpschefsindex för Tillverkningsindustrin - November 2020
PMI steg till 59,1 i november – industrin växlar upp

 • PMI-total noterades till 59,1 i november från uppreviderade 58,3 i oktober. Det är den högsta nivån sedan fjärde kvartalet 2017 och tredje månaden i rad som indexet är högre än det historiska snittet (54,4). Svensk industri fortsätter att uppvisa en robust tillväxt samtidigt som produktionsplanerna blivit mer expansiva trots en ökad smittspridning och hårdare restriktioner, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. Istället fortsätter orderingången till svensk industri att öka, inte minst från exportmarknaden.

• Tre av fem delindex är över 60-nivån för andra månaden i rad och antyder om en bred uppgång. Delindex för sysselsättning, leveranstider och orderingång bidrog sammantaget med 1,4 indexenheter till uppgången i PMI-total medan delindex för produktion och lager drog ned med 0,7 indexenheter.
 
• Produktionsplanerna i november var mer expansiva än i oktober och indexet ökade till 64,8, vilket är den högsta nivån på två år.

• Prisindexet för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg i november till 56,9 från 55,5 i oktober. Det innebär att pristrycket från producentledet ökar igen efter långvarig period med sjunkande priser. Detta är ännu en pusselbit som visar att svensk industri går på allt högre varv, säger Jörgen Kennemar.

PDF-Document PMI steg till 59,1 i november – industrin växlar upp

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för november gjordes mellan 10 –26 nov.


Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 4 januari 2021

Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf