Inköpschefsindex för Tillverkningsindustrin - Maj 2020
PMI steg till 39,2 i maj –konjunkturfallet bromsades upp

 • PMI-total steg till 39,2 i maj från 36,4 i april efter att ha fallit med sammantaget 16,5 indexenheter under mars och april. Det innebär att konjunkturnedgången i tillverkningsindustrin har bromsats upp, men är för tidigt att bedöma om konjunkturbotten har passerats även om sannolikheten för en återhämtning har ökat nu när fler länder börjat lätta på restriktionerna som infördes mot coronapandemin, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

• Delindex för produktion och orderingången svarade för den största uppgången i maj om än från historiskt låga nivåer, och bidrog sammantaget med 3,8 indexenheter till PMI-total. Även fallet i sysselsättningen avtog under månaden medan leveranstiderna som stigit kraftigt under våren föll tillbaka i maj och drog ned totalindexet med 1,3 indexenheter.

• Tillverkningsindustrins produktionsplaner för det närmaste halvåret blev mindre pessimistiska i maj och indexet ökade till 37,8 från rekordlåga 22,9 i april. Det är en märkbar förbättring och en positiv konjunktursignal jämfört med bottennivån i april men ännu är det en övervikt av företag som räknar med produktionsminskningar, säger Jörgen Kennemar.

• Pristrycket från leverantörsledet sjönk i maj jämfört med april och indexet noterades till 40,2. På årsbasis föll indexet med 10,3 indexenheter och antyder om ett fortsatt svagt pristryck från leverantörsledet.

PDF-Document PMI steg till 39,2 i maj –konjunkturfallet bromsades upp

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för maj gjordes mellan 11–25 maj.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: onsdagen den 1 juli 2020

Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf