Inköpschefsindex för Tillverkningsindustrin - Juni 2020
PMI steg till 47,3 i juni –rekyl efter vårens svaga utveckling

 • PMI-total ökade i juni med 7,3 indexenheter till 47,3 från uppreviderade 40,0 i maj. Det innebär att en stor del av nedgången i indexet under våren har hämtats tillbaka, vilket tyder på att konjunkturbotten i tillverkningsindustrin har passerats. Den stora uppgången i juni ska dock ses som en rekyl efter en exceptionell djup nedgång under våren men får även stöd av de lättnader i restriktionerna som gjorts kring coronaviruset, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

• Uppgången i PMI-total drevs i juni av delindex för orderingång och produktion, om än från historiskt låga nivåer. Delindex för leveranstider drog däremot ned PMI-total för andra månaden i rad och indexet har sedan toppen i april fallit med 16,3 indexenheter. Minskade utbudsproblem för svensk tillverkningsindustri i samband med att flera länder har öppnat tidigare stängda gränser förefaller ha minskat leverantörernas leveranstider, säger Jörgen Kennemar.

• Tillverkningsindustrins produktionsplaner för det närmaste halvåret blev mer optimistiska i juni och indexet ökade till 49,9 från 39,5 i maj. Sedan bottennivån i april har indexet stigit med 26 indexenheter, vilket är en positiv konjunktursignal.

• Pristrycket från leverantörsledet är fortsatt svagt även om indexet steg i juni jämfört med maj till 42,2.

PDF-Document PMI steg till 47,3 i juni –rekyl efter vårens svaga utveckling

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för juni gjordes mellan 8–25 juni.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 3 augusti 2020

Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf