Inköpschefsindex för Tillverkningsindustrin - Januari 2020
PMI ökade till 51,5 i januari – fler tecken på återhämtning i industrin

 • PMI-total steg i januari till 51,5 från 47,7 i december. Det är första gången sedan augusti som indexet är tillbaka i tillväxtzonen. Tecken på en återhämtning i svensk industri har ökat under inledningen av 2020 i spåren av en ljusare omvärldskonjunktur även om ett enskilt månadsutfall inte ska övertolkas, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

• Uppgången i januari var bred. Delindex för orderingång och produktion svarade för största ökningen i januari och bidrog sammantaget med 2,6 indexenheter till PMI-total. Delindex för sysselsättning och leveranstider bidrog tillsammans med 0,7 indexenheter men är kvar under 50-strecket. Något som antyder om en svag återhämtning i industrin.

• Index för industriföretagens produktionsplaner steg i januari för tredje månaden i rad till 55,2. Det är en positiv konjunktursignal och som rimmar väl med att orderläget har börjat ljusna om än från en låg nivå, säger Jörgen Kennemar.
 
• Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser sjönk till 44,3 i januari från 45,6 i december och bekräftar bilden av ett svagt pristryck i industrin. Det är femte månaden i rad som indexet är under 50-strecket, vilket inte har uppmätts sedan 2016.

PDF-Document PMI ökade till 51,5 i januari – fler tecken på återhämtning i industrin

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30


Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 2 mars 2020


Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf