Inköpschefsindex för Tillverkningsindustrin - Augusti 2020
PMI steg till 53,4 i augusti – industrin växlar upp

 • PMI-total noterades till 53,4 i augusti från uppreviderade 51,4 i juli. Det är andra månaden i rad som PMI är i tillväxtzonen och är nu på den högsta nivån sedan fjärde kvartalet 2018. Även om vårens fall i PMI har återhämtats innebär det inte att industrin är tillbaka till de produktionsnivåer som rådde före coronapandemin säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. För detta krävs en längre period i tillväxtzonen än två månader.

• Samtliga delindex bidrog till uppgången i PMI-total. Delindex för orderingång svarade för den största månatliga ökningen i augusti och bidrog med 1,1 indexenheter till PMI-total följt av sysselsättning och leveranstider med vardera 0,3 indexenheter. Bidraget från produktionen begränsade till 0,1 indexenheter.

• Tillverkningsindustrins produktionsplaner var mer expansiva i augusti jämfört med i juli och indexet steg till 62,1, den högsta nivån sedan drygt ett år tillbaka. Något som kan tyda på en mer positiv syn om konjunkturen.

• Prisindexet för rå- och insatsvarupriser signalerar ett fortsatt svagt pristryck från producentledet även om indexet steg i augusti till 48,3 från 44,0 i juli. Det är femtonde månaden i rad som indexet är utanför 50-strecket, vilket är den längsta sammanhängande perioden i indexets historia. Ett lågt resursutnyttjande och en starkare krona tenderar till att dämpa pristrycket i närtid, säger Jörgen Kennemar

PDF-Document PMI steg till 53,4 i augusti – industrin växlar upp

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för juli gjordes mellan 10 aug–27 aug.


Nästa publicering av Inköpschefsindex: torsdagen den 1 oktober 2020


Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf