Inköpschefsindex för Tillverkningsindustrin - Oktober 2019
PMI backade till 46,0 i oktober: svaga konjunkturen består

 • PMI-total sjönk marginellt i oktober till 46,0 från 46,1 i september. Det är andra månaden i rad som indexet är utanför tillväxtzonen och på nivåer som inte har noterats sedan slutet av 2012. Det tyder på att tillväxten i svensk industri har minskat under de senaste månaderna sannolikt påverkade av en svagare omvärldskonjunktur, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.
 
• Fyra av fem delindex i PMI noterades under 50-strecket, vilket visar på en utbredd och svag aktivitet i industrin. Delindex för orderingång, produktion och lager steg i oktober om än från låga nivåer medan sysselsättning och företagens leveranstider fortsatte att sjunka.

• Index för industriföretagens produktionsplaner sjönk i oktober för andra månaden i rad till 50,0. Företagen har blivit dystrare under hösten och färre räknar med att öka produktionen den närmaste tiden, säger Jörgen Kennemar.
 
• Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser är kvar på låga nivåer och signalerar alltjämt om ett sjunkande pristryck inom industrin även om indexet steg till 43,5 i oktober från 43,0 i september.

PDF-Document PMI backade till 46,0 i oktober: svaga konjunkturen består

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 2 december 2019

Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf