Inköpschefsindex för Tillverkningsindustrin - Mars 2019
PMI steg till 52,8 i mars: stabilisering av industrikonjunkturen

 • PMI-total uppvisade en marginell ökning i mars och noterades till 52,8 jämfört med 52,7 i februari. Det är andra månaden i rad som indexet ökade men det är snarare en stabilisering av industrikonjunkturen än att den har stärkts, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

• Samtliga delindexar i PMI-total uppvisade små förändringar i mars. Det största positiva bidraget kom från industrins lager och sysselsättning med 0,2 respektive 0,1 indexenheter medan orderingången drog ned totalindexet (0,2 indexenheter).

• Orderstocksomdömet sjönk i mars och innebar att indexet under årets första kvartal noterade den lägsta nivån på sex år. Företagens produktionsplaner rekylerade upp i mars efter det svaga februariutfallet. Osäkerhet om konjunkturen och turbulensen kring brexit försvårar dock företagens produktionsplaner. Riktningen i produktionsplanerna de närmaste månaderna kommer därför att bli intressant att bevaka, påpekar Jörgen Kennemar.
 
• Pristrycket från producentledet fortsätter att vara påtagligt lägre jämfört med i fjol även om indexet för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg till 51,3 i mars från 49,1 i februari.

PDF-Document PMI steg till 52,8 i mars: stabilisering av industrikonjunkturen

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 2 maj 2019

Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se


Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf