Inköpschefsindex för Tillverkningsindustrin - Juni 2019
PMI föll till 52,0 i juni: svag avslutning av andra kvartalet

 • PMI-total sjönk till 52,0 i juni jämfört med 53,1 i maj. Det var den näst största nedgången hittills i år och även om trenden i PMI uppvisar en sidledes utveckling under de senaste månaderna är konjunkturriskerna på nedsidan fortsatt stora, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

• Nedgången i juni var bred där fyra av fem delindex bidrog negativt till PMI-total. Den största nedgången svarade delindex för orderingången för följt av leverantörernas leveranstider, lager och sysselsättning. Undantaget var delindexet för produktionen som steg för andra månaden i rad.

• Industriföretagens produktionsplaner andas alltjämt optimism även om indexet sjönk till 60,2 i juni från 62,6 i maj. En övervikt av företag räknar med att öka produktionen närmaste halvåret. Det förefaller som om den geopolitiska oron och svagare globala konjunktursignaler hittills inte satt några större avtryck i företagens planer, säger Jörgen Kennemar
 
• Indexet för leverantörernas rå-och insatsvarupriser föll i juni till 47,9 från 50,6 i maj och nådde den lägsta nivån sedan mars 2016. Utfallet tyder på att pristrycket från leverantörsledet avtog ytterligare och jämfört med juni förra året har indexet fallit med 23,8 indexenheter trots kronförsvagningen.

PDF-Document PMI föll till 52,0 i juni: svag avslutning av andra kvartalet

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30

Nästa publicering av Inköpschefsindex: torsdagen den 1 augusti 2019

Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf