Inköpschefsindex för Tillverkningsindustrin - Januari 2019
PMI backade till 51,5 i januari: industrin fortsätter växla ned

 • PMI-total sjönk i januari till 51,5 från 51,8 i december och nådde den lägsta nivån sedan februari 2016. Det innebär att aktivitetsnivån i industrin fortsatte att avta under årets första månad. Det som ger anledning till ökad vaksamhet framöver är utvecklingen över företagens orderingång och orderstockar som föll till den lägsta nivån på tre år, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.
 
• Orderingången svarade för det största negativa bidraget till nedgången i PMI totalt följt av företagens lager. Delindex för sysselsättning stod emot och hade det största positiva bidraget till totalindexet följt av leverantörernas leveranstider och produktion.
 
• Företagens produktionsplaner är mindre optimistiska och indexet sjönk för andra månaden i rad till 61,4 från 63,1 i januari. Det innebär ändå att en majoritet av företagen räknar med att öka produktionen under det närmaste halvåret.

• Indexet för leverantörernas rå- och insatsvarupriser sjönk med 3,5 indexenheter i januari till 48,3, vilket motsvarar en nedgång med 25 indexenheter jämfört med för ett år sedan. Utfallet signalerar om ett betydligt lägre pristryck från producentledet vilket på sikt kan sätta avtryck i konsumentledet, säger Jörgen Kennemar.

PDF-Document PMI backade till 51,5 i januari: industrin fortsätter växla ned

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: fredagen den 1 mars 2019

Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf