Inköpschefsindex för Tillverkningsindustrin - December 2019
PMI steg till 47,1 i december – fortsatt svag aktivitet i industrin

 • PMI-total steg i december till 47,1 från 45,7 i november. Det är fjärde månaden i rad som indexet är utanför tillväxtzonen och innebär att aktiviteten i svensk industri är fortsatt nedåtriktad även om nedgången bromsade in i december. Det är för tidigt att bedöma efter en månad om botten i PMI-total har passerats även om det finns ljusglimtar inte minst delindex för produktion som steg för tredje månaden i rad, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.
 
• Samtliga delindex gav ett positivt bidrag till PMI-total i december men befinner sig alltjämt utanför tillväxtzonen, vilket visar på en fortsatt svag aktivitetsnivå i svensk industri påpekar Jörgen Kennemar. Delindex för produktion och orderingång bidrog sammantaget med 0,9 indexenheter till uppgången i PMI-total medan delindex för sysselsättning, leverantörernas leveranstider och lager bidrog med 0,5 indexenheter.
 
• Index för industriföretagens produktionsplaner steg i december för andra månaden i rad till 55,0. Det är en positiv konjunktursignal även om riskerna på nedsidan är fortsatt stora, säger Jörgen Kennemar.

• Det svaga pristrycket i industrin består även om index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser ökade till 45,9 i december från 41,7 i november. Det var fjärde månaden i rad som indexet var under 50-strecket, dvs. en övervikt av företag uppger sjunkande priser.

PDF-Document PMI steg till 47,1 i december – fortsatt svag aktivitet i industrin

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 3 februari 2020

Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf