Inköpschefsindex för Tillverkningsindustrin - Oktober 2018
PMI sjönk till 55,0 i oktober: stabilisering i tillväxtzonen

 

•  PMI-total uppvisade små förändringar i oktober och sjönk med 0,2 indexenheter till 55,0 jämfört med september. Det innebär att totalindexet alltjämt befinner sig i tillväxtzonen men på en lägre nivå än i början av året, vilket signalerar en avtagande tillväxttakt i tillverkningsindustrin. 


•  Delindex för orderingång och leverantörernas leveranstider sjönk i oktober och bidrog med vardera 0,6 indexenheter till nedgången i PMI-total. Delindex för sysselsättning och produktion steg och bidrog tillsammans med lager av inköpt material till att begränsa nedgången i PMI-total. Noterbart var att sysselsättningsindexet steg till den högsta nivån sedan november förra året. 

 
•  Företagens produktionsplaner är fortsatt expansiva och pekar på optimistiska konjunkturutsikter även om indexet sjönk i oktober till 63,5. Produktionsplanerna får också stöd av stigande orderstockar som noterades till den högsta nivån sedan februari i år.


•  Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser sjönk i oktober till 64,6 jämfört med 67,5 i september, vilket är den lägsta nivån sedan augusti ifjol.


 

PDF-Document PMI sjönk till 55,0 i oktober: stabilisering i tillväxtzonen


Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30

Nästa publicering av Inköpschefsindex: torsdagen den 3 december 2018

Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf