Inköpschefsindex för Tillverkningsindustrin - November 2018
PMI steg till 56,7 i november: expansion trots konjunkturoro

 • PMI-total steg i november till 56,7 från 55,0 i oktober och visar på en fortsatt expansion i svensk tillverkningsindustri. Utfallet får ses som ett styrkebesked mot bakgrund av de lägre PMI-utfallen som bland annat kommit från eurozonen och den oro som finns för den globala konjunkturen. Månatliga utfall ska dock tolkas med viss försiktighet men totalindexet uppvisar en svagt stigande trend under den senaste tre månadsperioden (sep-nov) efter tidigare svacka.

• Största bidraget till uppgången i PMI-totalt kom från delindex för produktion följt av orderingång och leverantörernas leveranstider. Noterbart var att både exportorder och företagens orderstockar steg i november. Däremot sjönk delindex för sysselsättning efter att ha stigit två månader i rad.

• Företagens produktionsplaner blev mer expansiva i november och indexet steg i november till 68,6. Det är den högsta nivån sedan september 2017 och antyder om optimistiska konjunkturutsikter.

• Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser sjönk i november för andra månaden i rad till 61,6 jämfört med 64,6 i oktober, vilket är den lägsta nivån sedan augusti ifjol.

PDF-Document PMI steg till 56,7 i november: expansion trots konjunkturoro

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: torsdagen den 2 januari 2019

Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf