PMI sjönk till 55,9 i mars: Fortsatt expansiv utveckling
PMI sjönk till 55,9 i mars: Fortsatt expansiv utveckling

• PMI-total sjönk till 55,9 i mars, viket är 4,0 indexenheter lägre än i februari. Trots nedgången visar utfallet på en fortsatt expansiv utveckling i tillverkningsindustrin. Delindex för produktion lämnade det största negativa bidraget till PMI-total, följt av delindexen för orderingång och sysselsättning. Ett tre månaders glidande medelvärde för PMI-total noterades på 57,6, vilket är 1,5 indexenheter lägre än i februari. Enskilda månadsutfall bör tolkas med viss försiktighet.

• Delindex för produktion noterades på 56,4 i mars, vilket var 6,1 indexenheter lägre än i februari. Nedgången gav ett negativt bidrag om 1,5 indexenheter. Delindex för orderingången noterades på 57,3 i mars, vilket var en nedgång med 4,1 indexenheter sedan februari. Det lämnade ett negativt bidrag om 1,2 indexenheter.

• Delindex för sysselsättning noterades till 52,3 i mars, vilket var 6,0 indexenheter lägre än februariutfallet. Det gav ett negativt bidrag om 1,2 indexenheter till PMI-total. Delindex för leverantörernas leveranstider sjönk, dock marginellt, med 0,3 indexenheter vilket gav ett i praktiken neutralt bidrag till PMI-total. Lageromdömet sjönk något till 54,3, vilket lämnade ett svagt positivt bidrag till PMI-total.

• Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser noterades på 72,9 i mars, vilket var 1,3 indexenheter lägre än i februari.

PDF PMI mars 2018

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30

Nästa publicering av Inköpschefsindex: onsdagen den 2 maj 2018

För mer information: Oscar Andersson, Swedbank Makroanalys, tfn 08- 700 92 85, oscar.andersson@swedbank.se eller Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf