PMI sjönk till 54,2 i juni: Trots nedgång, en expansiv nivå
PMI sjönk till 54,2 i juni: Trots nedgång, en expansiv nivå

• PMI-total sjönk till 54,2 i juni från 55,8 i maj. Utfallet stöder dock en fortsatt expansiv utveckling inom tillverkningsindustrin. Delindex för orderingången hade det största negativa bidraget till PMI-total, vilket följdes av produktion och sysselsättningen. Leverantörernas leveranstider bidrog positivt till PMI-total. Ett tre månaders glidande medelvärde för juni sjönk till 54,8, vilket är 0,6 indexenheter lägre än motsvarande medelvärde för maj. Enskilda månadsutfall bör tolkas med viss försiktighet.

• Delindex för produktion sjönk till 52,0 och det är 2,3 indexenheter lägre än i maj. Det gav ett negativt bidrag om 0,6 indexenheter. Delindex för orderingång sjönk till 54,5 i juni från 57,0, vilket gav ett negativt bidrag om 0,8 indexenheter.

• Delindex för sysselsättning blev 54,5 och sjönk därmed med 2,8 indexenheter, vilket drog ner PMI-total med 0,6 indexenheter. Samtidigt steg leverantörernas leveranstider till 62,2, vilket bidrog positivt med 0,4 indexenheter till PMI-total.

• Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser sjönk till 70,7 i juni från 72,3 i maj.

PDF PMI juni 2018

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30

Nästa publicering av Inköpschefsindex: onsdagen den 1 augusti 2018

För mer information: Oscar Andersson, Swedbank Makroanalys, tfn 08- 700 92 85, oscar.andersson@swedbank.se eller Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se
 

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf