PMI steg till 57,4 i juli: En fortsatt expansiv utveckling
PMI steg till 57,4 i juli: En fortsatt expansiv utveckling

• PMI-total steg till 57,4 i juli, vilket är 3,2 indexenheter högre än i juni. Utfallet vittnar om en fortsatt expansiv utveckling inom tillverkningsindustrin. Delindex för produktion bidrog klart tydligast till PMI-total, vilket följdes av delindexen för orderingång och sysselsättning. Delindex för leverantörernas leveranstider gav ett marginellt bidrag till PMI-total. Ett tre månaders glidande medelvärde för juli steg till 55,8 från 54,8 i juni. Enskilda månadsutfall bör tolkas med viss försiktighet.

• Delindex för produktion steg med 7,7 indexenheter till 59,7 i juli, vilket samtidigt gav ett bidrag om 1,9 indexenheter till PMI-total. Delindex för orderingång steg med 3,1 indexenheter och gav ett bidrag om 0,9 indexenheter till PMI-total.

• Delindex för sysselsättning blev 56,6 i juli, vilket är 2,1 indexenheter högre än i juni. Indexökningen gav ett bidrag om 0,4 indexenheter till PMI-total. Vidare steg leverantörernas leveranstider med 0,9 indexenheter till 63,1 i juli. Det resulterade i ett marginellt bidrag om 0,1 indexenhet till PMI-total.

• Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg till 74,4 i juli från 70,7 i juni.

PDF-Document PMI juli 2018

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 3 september 2018

För mer information: Oscar Andersson, Swedbank Makroanalys, tfn 08- 700 92 85, oscar.andersson@swedbank.se eller Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf