PMI sjönk till 52,5 i augusti: Lägsta nivån, hittills, under 2018
PMI sjönk till 52,5 i augusti: Lägsta nivån, hittills, under 2018

• PMI-total sjönk till 52,5 i augusti från 57,4 i juli. Trots nedgången visar utfallet att utvecklingen i tillverkningsindustrin fortsatt är expansiv. Det största negativa bidraget lämnades av delindex för produktion, följt av delindex för orderingång. Även delindexen för sysselsättning och leveranstider bidrog negativt till PMI-total. Ett tremånaders glidande medelvärde sjönk för augusti till 54,7 från 55,8 i juli. Enskilda månadsutfall bör tolkas med viss försiktighet.

• Delindex för produktion blev 52,2, vilket är 7,5 indexenheter lägre än i juli. Delindexets nedgång medförde ett negativt bidrag till PMI-total om 1,9 indexenheter.

• Delindex för orderingång sjönk till 52,5 i augusti från 57,6 i juli. Nedgången bidrog negativt med 1,5 indexenheter till PMI-total. Samtidigt minskade leverantörernas leveranstider med 5,0 indexenheter till 58,1 i augusti. Det resulterade i ett negativt bidrag om 0,8 indexenheter till PMI-total.

• Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser sjönk till 65,8 i augusti från 74,3 i juli.

PDF-Document PMI augusti 2018

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 1 oktober 2018


För mer information: Oscar Andersson, Swedbank Makroanalys, tfn 08- 700 92 85, oscar.andersson@swedbank.se eller Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf