PMI sjönk till 54,5 i april: nedväxling från höga nivåer
PMI sjönk till 54,5 i april: nedväxling från höga nivåer
  • PMI-total sjönk till 54,5 i april från 55,9 i mars. Det är andra månaden i rad som PMI-total sjönk, men utvecklingen i tillverkningsindustrin fortsätter vara i den expansiva zonen Delindex för orderingången bidrog mest till totala nedgången, följt av delindexen för produktion och leveranstider. Däremot bidrog lager och sysselsättning positivt till PMI. Ett tre månaders glidande medelvärde för april blev 56,8, vilket är 0,8 indexenheter lägre än föregående medelvärde. Enskilda månadsutfall bör tolkas med viss försiktighet.

  • Delindex för produktion noterades på 53,6 i april, vilket var 2,7 indexenheter lägre än i mars. Nedgången lämnade ett negativt bidrag om 0,7 indexenheter till PMI-total. Delindex för orderingången sjönk med 3,3 indexenheter och blev 54,0 i april. Det lämnade ett negativt bidrag om 1,0 indexenhet.

  • Delindex för sysselsättning steg till 53,6 i april från 52,2 i mars. Uppgången gav ett positivt bidrag om 0,3 indexenheter till PMI-total. Delindex för leverantörernas leveranstider sjönk med 4,4 indexenheter och gav ett negativt bidrag om 0,7 indexenheter till totala PMI.

  • Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser sjönk till 68,8 i april från 72,9 i mars och var tredje månaden i rad som indexet sjönk.
PDF PMI april 2018

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30

Nästa publicering av Inköpschefsindex: fredagen den 1 juni 2018

För mer information: Oscar Andersson, Swedbank Makroanalys, tfn 08- 700 92 85, oscar.andersson@swedbank.se eller Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf