Inköpschefsindex för Tillverkningsindustrin - April 2017
PMI steg till 65,2 i mars – Industrin avslutar kv.1 på högvarv

  • PMI-total ökade med 4,3 indexenheter och noterades därmed på 65,2 i mars, en uppgång från 60,9 i februari. Samtliga delindex bidrog till uppgången i PMI där orderingång och produktion svarade för de största bidragen. Även om månatliga förändringar ska tas med viss försiktighet är den uppåtgående trenden i PMI tydlig och den visar på en allt starkare industrikonjunktur.

  • Delindex för orderingången steg med 6,4 indexenheter till 68,6 i mars jämfört med  62,2 i februari. Det är den högsta nivån sedan 2006 och understryker en ökad efterfrågan, både från hemma- och exportmarknaden. Utvecklingen under årets första kvartal visar att delindexet för orderingången steg till 64,3 från 60,2 fjärde kvartalet i fjol. 

  • Delindex för sysselsättningen ökade med 4,2 indexenheter i mars och noterades på 63,4. Företagens produktionsplaner har blivit mer expansiva och indexet för produktionsplaner steg i mars till 73,5 från 69,6 i februari.

  • Index för rå- och insatsvarupriser sjönk med 4,5 indexenheter till alltjämt höga 72,5 i mars. Inköpscheferna angav trots det ett brett spektra av stigande rå- och insatsvarupriser, bl.a. för metaller och plaster.

PDF PMI mars 2017


Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30

Nästa publicering av Inköpschefsindex: tisdagen den 2 maj 2017

För ytterligare information: Jörgen Kennemar, Swedbank Makroanalys, tfn 08- 700 98 04, jorgen.kennemar@swedbank.se och Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se 


Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf