Inköpschefsindex för Tillverkningsindustrin - Juli 2017
PMI sjönk till 60,4 i juli – nedväxling från en hög nivå
  • PMI-total föll med 1,9 indexenheter och noterades till 60,4 i juli jämfört med 62,3 i juni. Nedgången drevs främst av orderingången men flera delindex stod för negativa bidrag. PMI för industrin har, med undantag för maj, noterats över 60,0 sedan december ifjol. 

  • Delindex för orderingången föll med 4,4 indexenheter till 61,5 i juli.  Orderingången svarade mot ett negativt bidrag om 1,3 indexenheter till PMI. Det enda delindexet som gav ett positivt bidrag var produktionen. Delindex för produktion registrerades till 64,4 i juli vilket bidrog med 0,3 indexenheter till PMI.

  • Delindex för sysselsättning sjönk med 3,1 indexenheter till 57,6 i juli. Detta drog ned PMI med 0,6 indexenheter. Samtidigt föll index för företagens produktionsplaner till 68,6 från 73,0 i juni.

  • Index för rå- och insatsvarupriser föll i juli med 2,9 indexenheter till 54,9 vilket är den lägsta nivån sedan augusti 2016.

PDF PMI för juli 2017

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30

Nästa publicering av Inköpschefsindex: fredagen den 1 september 2017

För mer information, kontakta Cathrine Danin, Swedbank Makroanalys, tfn 08- 700 92 97, cathrine.danin@swedbank.se eller Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se


Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf