Inköpschefsindex för Tillverkningsindustrin - Januari 2017
PMI steg till 62,0 i januari – Industrin inleder året starkt

  • PMI-total steg från 60,2 i december till 62,0 i januari och nådde därmed den högsta noteringen sedan hösten 2010. Delindex för produktion och sysselsättning gav de största bidragen till PMI-total. Alla delindex utom lager befinner sig över 60-strecket. 

  • Delindex för produktion förbättrades med 3,0 indexenheter till 68,0 och gav därmed ett positivt bidrag om 0,7 indexenheter. Den stigande trenden för delindexet förefaller hålla i sig. 

  • Delindex för sysselsättning steg med 3,5 indexenheter till 61,1 i januari och bidrog därmed med 0,7 indexenheter till PMI-total. Den stigande trenden tyder på ökat nyanställningsbehov inom industrin.

  • Industrins inköpschefer anger att delindex för orderingång har stigit ytterligare något med en notering på 61,9 i januari jämfört med 61,3 under föregående månad.  

  • Index för rå- och insatsvarupriser steg ytterligare till höga nivåer med en notering på 74,1 i januari jämfört med 70,9 i december. Sedan lägstanoteringen i februari har delindexet stigit närmare 40 indexenheter. Industrins inköpschefer upplevde stigande priser på stål (för tionde månaden i rad) men även andra metaller denna månad. 


PDF PMI januari 2017

För ytterligare information: Jörgen Kennemar, Swedbank Makroanalys, tfn 08- 700 98 94, jorgen.kennemar@swedbank.se & Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Nästa publicering av Inköpschefsindex: onsdagen den 1 mars 2017


Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf