PMI sjönk till 54,7 i augusti – lägsta nivån hittills under 2017
PMI sjönk till 54,7 i augusti – lägsta nivån hittills under 2017
  • PMI-total föll 5,6 indexenheter och noterades på 54,7 i augusti jämfört med 60,3 i juli. Det var främst produktionen som bidrog till nedgången, följt av orderingången. Båda dessa bidrog negativt med mer än två indexenheter vardera. Samtliga delindex bidrog dock negativt. Även om enskilda månadsutfall ska tolkas med försiktighet noteras att utfallet för augusti månad är det lägsta som hittills registrerats under 2017.

  • Delindex för produktionen föll med 10,9 indexenheter till 53,5 i augusti och lämnade därmed ett negativt bidrag till inköpschefsindex om 2,7 indexenheter. Delindex för orderingången föll med 7,6 indexenheter till 53,9 vilket dämpade PMI-total med 2,3 indexenheter.

  • Delindex för sysselsättning föll med 1,7 indexenheter och bidrog negativt med 0,3 indexenheter till PMI-total. Även delindex för leverantörernas leveranstider backade och lämnade ett negativt bidrag om 0,3 indexenheter.

  • Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg med 2,9 indexenheter till 57,8 i augusti. Noteringen var den högsta sedan april även om utfallet i juni var snarlikt (57,7).
PDF PMI augusti 2017

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 2 oktober 2017

För mer information, kontakta Ingrid Wallin Johansson, Swedbank Makroanalys, tfn 08- 700 92 95, ingrid.wallin-johansson@swedbank.se eller Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf